تفاوت فیلتر درایر و کر درایر چیست؟

مقالات

ورود رطوبت به سیستم های تبریدی و انواع کمپرسورها می تواند مشکلاتی را برای قطعات دستگاه و فرایند تبرید ایجاد کند. برای حل این مشکل معمولاً از فیلتر درایر استفاده می شود. در این مقاله قصد داریم به مقایسه این قطعات می پردازیم.

ورود رطوبت به سیستم های تبریدی و انواع کمپرسورها می تواند مشکلاتی را برای قطعات دستگاه و فرایند تبرید ایجاد کند. برای حل این مشکل معمولاً از فیلتر درایر استفاده می شود. قطعه ای که در مسیر بازگشتی سیال مبرد نصب شده و رطوبت آن را حذف می کند. در ساخت فیلتر درایر ها از یک هستۀ مرکزی جامد استفاده می شود که کر درایر نامیده می شود. در این مقاله قصد داریم به مقایسه این قطعات می پردازیم.

اهمیت حذف ناخالصی از سیستم های تبریدی

در سیستم های تبریدی معمولاً دو سیال جریان دارند. سیال اول، سیال مبرد است که وظیفۀ خنک سازی را بر عهده دارد و در طول خط لوله جریان پیدا کرده و با طی کردن یک سیکل برگشتی، بر اساس قوانین ترمودینامیکی گرما را از محیطی به محیط دیگر منتقل می کند. سیال دوم، روغن کمپرسور است. از روغن کمپرسور برای روان سازی قطعات کمپرسور استفاده می شود. البته این روغن نقش های دیگری نیز در کمپرسور ایفا می کند. این ناخالصی می تواند شامل موارد زیر باشد : ذرات جامد، اسیدهای ارگانیک یا غیر ارگانیک و رطوبت

  • ذرات جامد : ورود ذرات جامد، حتی اگر موجب تغییرات شیمیایی در ساختار سیال مبرد یا روغن نشود، به خاطر سرعت سیال مبرد و بر اثر برخورد و یا افزایش سطح اصطکاک، ممکن است به قطعات دستگاه و به خصوص کمپرسور آسیب بزند.
  • رطوبت : همۀ کسانی که با کمپرسور سروکار دارند می دانند که آب و رطوبت دشمن اصلی این دستگاه است. ورود قطرات آب به ساختمان کمپرسور علاوه بر ایجاد سر و صدای زیاد، به خاطر سرعت بالای حرکت به سطوح کمپرسور آسیب وارد کرده، موجب شکستن قطعات دستگاه و همچنین افزایش سرعت خوردگی در قطعات کمپرسور می شوند.
  • ترکیبات اسیدی : بر اثر تماس سیال مبرد و روغن کمپرسور با اکسیژن یا رطوبت یا ذرات جامد، ممکن است برخی فعل و انفعالات شیمیایی نیز در فرایند تبرید رخ بدهد؛ که نتیجۀ این اتفاقات اغلب تولید ترکیبات اسیدی است. جریان یافتن ترکیبات اسیدی در سیال مبرد را کاهش می‌ دهد.

آشنایی با فیلتر درایر و نقش آن در سیستم های تبریدی

وظیفۀ اصلی فیلتر درایر، حذف رطوبت از جریان سیال مبرد و روغن کمپرسور است؛ که تمامی فیلتر درایرها این کار را انجام می دهند. برای حذف ناخالصی های اسیدی و ذرات جامد از جریان سیالات باید به سراغ فیلتر درایرهای خاص تر رفت. فیلتر درایرهایی که هستۀ جامد آن ها این قابلیت را داشته باشد.

از فیلتر درایرها در مکان های متفاوتی از سیستم تبرید می توان استفاده کرد. ولی در بیشتر موارد از این فیلتر در مسیر جریان بازگشتی سیال مبرد استفاده می گردد. فیلتر درایر به صورت عمودی و در جهت جریان نصب می شود. دلیل انتخاب این مکان برای نصب فیلتر، چند عامل است. عامل اول، دمای سیال است که در حالت مایع دمای کمتری دارد. و دلیل دوم، افت سرعت سیال و افزایش مدت زمان تماس سیال با فیلتر درایر است.

آشنایی با کر درایر و نقش آن در سیستم های تبریدی

در صنعت، هستۀ فیلتر درایر را کر درایر می نامند. این هسته در مرکز فیلتر درایر نصب شده و وظیفۀ اصلی جداسازی ناخالصی ها را بر عهده دارد. امروزه برای طراحی هسته فیلتر درایر از ترکیبات متفاوتی استفاده می شود؛ که نوع هسته جامد، تعیین کننده شکل جذب ناخالصی ها در سیستم های تبریدی بوده و البته روی میزان جذب ناخالصی ها نیز تأثیر گذار است.

برای مثال اگر در ساخت کر درایر از آلومینای فعال استفاده شده باشد، نوع حذف فقط شامل حذف فیزیکی می شود و اغلب برای کاهش رطوبت سیال مورد استفاده قرار می گیرد. یا اگر در سیال، ترکیبات شیمیایی اسیدی تولید شده باشد، برای حذف آن ها باید به سراغ جاذب های شیمیایی رفت. برای مثال سیلیکا ژل یک جاذب مؤثر برای کاهش ترکیبات اسیدی موجود در سیال مبرد است

تفاوت فیلتر درایر و کر درایر

در بسیاری از مواقع در فعالیت های صنعتی، فیلتر درایرها را با کر درایرها اشتباه می گیرند. دلیل این اشتباه گرفتن هم به خاطر همان نقشی است که این دو جزء در سیستم های تبریدی دارند. ولی با توجه به تعریف های بالا باید متوجه شده باشید که کر درایر، تنها بخشی از فیلتر درایر است. پس هیچ جایی برای اشتباه گرفتن آن ها نیست. در حقیقت، زمانی که می خواهید برای یک سیستم تبریدی فیلتر درایر انتخاب کنید، لازم است مشخصات آن را بررسی کنید؛ که در این میان یکی از مهم ترین مشخصه ها، جنس کر درایر درون فیلتر است. هستۀ جامد فیلتر درایر با توجه به نوع سی

ستم تبریدی، مشخصات سیال تبرید، نوع روغن کمپرسور و شرایط فیزیکی سیستم تعیین می شود.

تماس با ما

  • فروش :  5856275-0919
  • مدیریت :  2823514-0912
  •  info@nikanbrodat.ir


درباره ما

این مجموعه از سال 87 تو زمینه کمپرسور فریونی و امونیاکی فعالیت میکنه .تمامی اجناس واردانی هستن از کشورهایی مثل دبی سنگاپور و پاکستان وارد کشور میشه کمپرسورهای برودتی این مجموعه کامل با تمامی برندهای معروف و قدرت های مورد نیاز مشتری لازم به ذکر که هر کمپرسوری شما تعداد مورد نیازتون باشه طبق قرارداد و با پرداخت پیش پرداخت طی مدت کوتاه به شما طبق تعهدات تحویل میشه در ضمن تمامی کمپرسورها فابریک به شرط و با ضمانت میباشد .

محصولات این فروشگاه کاملا به روز بوده و با تعهد کامل ارائه میشود.